Naslovnica Vijesti Sisak Grad Sisak prima prijedloge za programe u kulturi za 2020. godinu

Grad Sisak prima prijedloge za programe u kulturi za 2020. godinu

Objavljen je javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada obuhvaćaju kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Sisak. Grad će u Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu uvrstiti financiranje kulturnih programa iz područja djelatnosti ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak, zatim programe muzejske djelatnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti, glazbene i glazbeno scenske umjetnosti, scenske umjetnosti, nove medijske kulture, programe izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti, filmsku djelatnost, kulturno – umjetnički amaterizam te programe u cilju promidžbe Grada Siska.

Rok za dostavu prijedloga programa je 15.listopada, a više informacija pronađite 

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2020. godinu

Komentirajte