Naslovnica Vijesti SMŽ Općina Dvor uputila zahtjeve Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost

Općina Dvor uputila zahtjeve Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost

Načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina izvijestio je priopćenjem za medije o zahtjevu koji je  Općina Dvor uputila Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

„Vezano za najavljene planove o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, Općina Dvor uputila je Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost zahtjev za hitno postupanje te zaštitu zdravlja i dobrobiti stanovnika općine Dvor.

Od 2015. kontinuirano se provode aktivnosti koje u fokus zbrinjavanja radioaktivnog otpada stavljaju područje Općine Dvor. Aktivnosti se provode bez jasno osiguranih mjera informiranja građana te bez definirane uloge Općine u procesima odlučivanja, a uz neprekinut i pojačan pritisak na građane Općine Dvor.

Temeljem Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), (NN 39/15)  Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijelo državne uprave zaduženo  za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti te je nadležno i za nadzor svih aktivnosti koje se provode vezano za postupanje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, neovisno o
nositelju navedenih aktivnosti.

Vezano za navedeno ističemo:

Općina Dvor je sukladno zakonu poduzela sve pravne i operativne radnje da odgovori na zahtjeve državnih tijela u vezi prijedloga za zbrinjavanje RAO na području Općine Dvor,uključujući provedbu javne rasprave o prijedlogu Nacionalnog programa.

Međutim, sve navedene aktivnosti uvjetovale su pokretanje široke kampanje različitih političkih skupina i neformalnih inicijativa koje područje općine Dvor i njene stanovnike prikazuju u izrazito negativnom svjetlu, prije svega kao prostor koji nema dugoročno perspektivu za normalan životi razvoj.Slijedom reakcija političkih aktera s područja Sisačko-moslavačke županije na prijedloge državnih tijela o pitanjima zbrinjavanja RAO, Općina Dvor i njeni stanovnici neprekidno se prikazuju u negativnom kontekstu, te su isključeni i marginalizirani iz svih procesa i aktivnosti, što je bilo vidljivo i tijekom procesa javne rasprave održane početkom ožujka u Dvoru.

Navedene pojave pokazale su direktno negativne učinke na život stanovnika Općine Dvor u vidu neposredne ekonomske štete, te stigmatizacije stanovnika i prostora. Među posebno dramatičnim učincima izdvajamo negativnu percepcija poljoprivrednih proizvoda s područja Općine Dvor, te u cijelosti nestanak interesa za kupnju nekretnina i investiranje na području Općine Dvor, oduvijek prepoznavane kao ekološke oaze.

Navedeno stanje dodatno je pogoršano nejasnim informacijama o opasnostima za zdravlje ljudi koje bi predstavljalo moguće radioaktivno zračenje iz postojećeg vojnog objekta na Čerkezovcu.

Slijedom navedenog, Općina Dvor traži od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost:

-izradu i provedbu mjerenja postojeće radioaktivnosti na području Općine Dvor;

-formiranje skupine neovisnih stručnjaka iz Hrvatske, inozemstva i regijem koji će procijeniti postojeće dokumente i aktivnosti;

-omogućavanje pristupa informacijama i dostavu  službenih dokumenata predstavnicima Općine Dvor te  civilnoj skupini koju će Općina Dvor oformiti;

-dostavu na uvid građanima Općine Dvor do sada izrađene dokumentacije o planovima i aktivnostima za skladištenje radioaktivnog otpada;

-uključivanje Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u sve aktivnosti o procjenama mogućeg učinka radioaktivnog zračenja na zdravlje stanovnika općine Dvor

-izradu procjene štetnog učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastale dosadašnjim aktivnostima na području Općine Dvor.

Zbog ozbiljnosti situacije tražimo da HITNO poduzmete tražene aktivnosti i zaštitite građane općine Dvor!“, stoji u zahtjevu koji je Općina Dvor uputila Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Komentirajte