Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda Županijsko poglavarstvo

Danas zasjeda Županijsko poglavarstvo

Danas će, u podne, početi 68. sjednica Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije.Na dnevnom redu zakazane sjednice raspravljat će se o sljedećim točkama:

1.         Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,

2.         Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva u provedbi Projekta «Turistički klaster Lonjsko polje»,

3.         Prijedlog Odluke o donošenju «Akcijskog plana zapošljavanja za područja posebne državne skrbi Sisačko-moslavačke županije 2009.-2011.»,

4.         Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza vlakom za studente s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije,

5.         Prijedlog Zaključka o sufinanciranju rada edukativnog centra za razvoj poljoprivredne proizvodnje,

6.         Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista poljoprivrednih gospodarstava za isplatu subvencija u poljoprivredi za zahtjeve pristigle do 31. kolovoza 2008. godine,

7.         Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista poljoprivrednih gospodarstava za isplatu subvencija u stočarstvu za zahtjeve pristigle do 31. kolovoza 2008. godine,

8.         Prijedlog Odluke o kriterijima i uvjetima raspodjele sredstava jednokratne pomoći Lovačkom savezu Sisačko-moslavačke županije u cilju dodatne zaštite od divljači,

9.         Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Sisačko-moslavačke županije,

10.     Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2008/2009. godinu,

11.     Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Sisačko-moslavačke županije u Programu Eurodyssee Skupštine Europskih regija,

12.     Prijedlog Odluke o početku rada Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i načinu preuzimanja službenika i materijalno-tehničkih sredstava,

13.     Prijedlog Odluke o povjeravanju izrade Prostorno-planske dokumentacije Općine Gvozd,

14.     Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu,

15.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Novska o darovanju zemljišta Gradu Novskoj,

16.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice «Dr.Ivan Barbot» Popovača,

17.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za vraćanje darovane nekretnine «Stari Kotar» Gradu Hrvatska Kostajnica,

18.     Pitanja i prijedlozi.

Komentirajte