Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 9. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 3. listopada 2018. godine (srijeda) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“(Lječilište Topusko), Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati

DNEVNI RED

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno zaduživanje,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

9. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

10. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

11. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

12. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije.
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije

Komentirajte