Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

Predsjednik Županijske skupštine Željko Soldo, na temelju članka 29. Statuta Sisačko-moslavačke županije, sazvao je 7. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati u petak, 18. srpnja 2014. godine u
prostoru Gradske vijećnice Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10 sati.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini,

2. Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije,

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije,

4. Prijedlog Odluke o prestanku obavljanja djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije,

5. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije,

6. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,

7. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,

8. Izvješće o radu i poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine,

9. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,

10. Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko-moslavačke županije,

11. Prijedlog Odluke osnivanju i imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava Sisačko-moslavačke županije,

12. Prijedlog Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju zdravstvenih radnica koje utvrđuju nastup, vrijeme i uzrok  smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Petrinje.

Komentirajte