Naslovnica Vijesti SMŽ Danas zasjeda Županijska skupština

Danas zasjeda Županijska skupština

3. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije će se održati 30. rujna (ponedjeljak) 2013. godine u Gradskoj vijećnici
Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati

D N E V N I   R E D

1.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,
2.Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije na dan 30.6.2013. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije na dan 30.6.2013. godine,
3.Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe  Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
4.Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
5.Prijedlog Odluke o adaptaciji i dogradnji građevine „Stare bolnice“ u Glini te prenamjeni u Dom socijalne skrbi – Dom za starije i nemoćne osobe Glina,
6.Prijedlog Odluke o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz,
7.Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za upravljanjem zaštićenim područjem značajni krajobraz Sunjsko polje,
8.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,
9.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,
10.Prijedlog Odluke o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
11.Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
12.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
13.Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije,
14.Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u skupštinu Hrvatske zajednice županija,
15.Prijedlog rješenja o razrješenju članice i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,
16.Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije,
17.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
18.Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
19.Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
20.Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
21.Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
22.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog savjeta za europske integracije,
23.Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije,
24.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije,
25.Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor.

Komentirajte