Naslovnica Vijesti Sisak Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

Danas zasjeda sisačko Gradsko vijeće

U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice (Rimska 26, Sisak) bit će održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska.Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska
2. a) Izvješće o mirovanju mandata članice predstavničkog tijela Irme Matanović
b) Izvješće o mirovanju mandata člana predstavničkog tijela Mije Domitrovića
Izvjestitelj: Nikola Bogojević
-POLAGANJE PRISEGE
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Siska 2005. – 2008. godine
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Domagoj Vuković
4. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Capraške Poljane» Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Domagoj Vuković
5. a) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskih razdjela
001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i 002 – Upravni odjel za financije
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
b) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela
003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
c) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskih razdjela
001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti, 002 – Upravni odjel za financije,
004 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu i gospodarenje imovinom i 006 –
Upravni odjel za informiranje građana, odnose s javnošću i prava nacionalnih
manjina
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
d) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela
002 – Upravni odjel za financije
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
e) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela
001 – Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
f) Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Grada Siska za 2009. godinu unutar proračunskog razdjela
003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti ( od 1. prosinca 2009. godine)
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o grobljima
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
9. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Mile Mikić
10. a) Prijedlog zaključka o otpisu duga s osnova komunalne naknade dužnika CMC Sisak d.o.o.
b) Prijedlog zaključka o otpisu duga s osnova komunalne naknade dužnika T.K.T. ZLATNA IGLA d.o.o.
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestitelj: Damir Borić
11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji gradskih stanova
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Branka Šimanović
12. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine, k. č. br. 2231/12 u k.o. Stari Sisak
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Branka Šimanović
13. a) Prijedlog odluke o unosu nekretnine, k.č.br. 2321/6 u k.o. Stari Sisak u temeljni
ulog trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.
b) Prijedlog odluke o unosu nekretnine, k.č.br. 2624/4 u k.o. Novi Sisak u temeljni
ulog trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Branka Šimanović
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za prodaju k.č.br. 672/5 u k.o. Pračno
Predlagatelj: Ivica Grgurić
15. Konačni prijedlog Mreže osnovnih škola Grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
16. Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Koncertni ured Sisak
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
17. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta za razvoj civilnog društva
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
18. Prijedlog odluke o proglašenju Dana branitelja Grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Irma Matanović
19. Prijedlog rješenja o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Siska
Predlagatelj: Veljko Novak
20. a) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Športsko rekreacijskog centra Sisak
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Sisak Stari
c) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma kulture «Kristalna kocka vedrine» Sisak
d) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradskog muzeja Sisak
Predlagatelj: Veljko Novak
21. Prijedlog zaključka o prijedlogu za izmjenu Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska
Predlagateljica: Ankica Grubišić
22. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbore i imenovanja
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova
Predlagateljica: Ankica Grubišić
23. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća dužnosnika Grada Siska i naknada članova Gradskog vijeća Grada Siska
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknada članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Siska
Predlagateljica: Ankica Grubišić
24. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Siska
Predlagatelj: Dinko Pintarić
Izvjestiteljica: Branka Šimanović

Komentirajte