Četvrtak, 27. travanj 2017.

Prema podacima Matičnog ureda Sisak dana 11.  veljače  2017. u Sisku „Stari grad“ vjenčani su: 1. DOMAGOJ RAPIĆ, policajac   i  KIM BORČILO, student; 2. ALEN ĆOSIĆ, vatrogasac   i   RENATA JAKUŠ,  komercijalist; 3. TOMISLAV GRGIĆ, nk radnik  i ...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 27. siječnja 2017. u Sisku: 1. DARKO ĐURIĆ, inž. građevine i JASMINA KEKIĆ, magistra novinarstva.

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 07. siječnja 2017. u Sisku, župa Sv. Josipa Radnika: 1. IVICA MENJAK, bravar i MARINA BUŠIĆ, krojač; - dana 14. siječnja 2017. u Sisku, Stari grad: 2. MARIO...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 7. siječnja  2017. godine u Sisku, „ Stari grad“: 1. ŽELIMIR LOVASIĆ (soboslikar) i IVANKA KRIZMANIĆ (kućanica).

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 17. prosinca 2016. u Sisku, Župa uzvišenja Svetog Križa: KREŠIMIR BALENOVIĆ, dipl.inž.šumarstva i RENATA JOVANOVIĆ, knjigovođa;   - dana 30. prosinca  2016. godine u Sisku, „ Stari grad“: IVICA...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 17. prosinca 2016. godine u Sisku, „ Stari grad“: 1. SELIM DŽAJIĆ, radnik i MATEA PANEŽIĆ, poljoprivredni tehničar; 2. DAMIR KOLUNDŽIĆ, policajac i SABINA ZUKO, ravnateljica; 3. TOMISLAV ŠEBALJ,...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili subrak: - dana 10. prosinca  2016. godine u Sisku, „ Stari grad“: ZORAN DMITROVIĆ, (elektrotehničar kompjutera) i ŽELJKA TOMIĆ (dipl. ekonomist).

Prema podacima Matičnog ureda Sisak, dana  19. studenoga  2016. godine u Sisku, „ Stari grad“ vjenčali su se: 1. DAMIR DRAŽENOVIĆ, valjač i VESNA PERVIĆ, tajnica; 2. KRISTIJAN NIKOLIĆ, radnik i BLAŽENKA MITROVIĆ, krojač.

Prema podacima Matičnog ureda Sisak dana  12. studenoga  2016. godine u Sisku, „ Stari grad“ vjenčali su se: 1. MIROSLAV KOSIĆ, policijski službenik i ANITA BILALIĆ, tehničar za željeznički promet; 2. DARKO CRNOJEVIĆ, veterinarski tehničar i...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak dana 5. studenoga  2016. godine u Sisku, „ Stari grad“: 1. DAMIR PETEK, veterinarski tehničar i JADRANKA CAVRIĆ, poljoprivredni tehničar;

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 22. listopada 2016. godine u Sisku, Kršćanski centar Riječ Života: 1. JASMIN VASILJEVIĆ, vozač motornih vozila i MATEA IVANOVIĆ, kućanica; - dana 29. listopada 2016. godine u Sisku,...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak: dana 08. listopada  2016. godine u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa, sklopili su brak: 1. IVICA BUMBAR, strojarski tehničar i KRISTINA RAJKOVIĆ, prvostupnica sestrinstva; - dana 08. listopada  2016. godine u...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak 24. rujna 2016. godine u Hrastelnici, Župa Sv. Josipa Radnika,  sklopili su brak: 1. VLADIMIR RENDULIĆ, tehničar za elektrostrojarstvo i KATARINA BRODARAC, prvostupnik ekonomije.

Prema podacima Matičnog ureda Sisak: - dana 17. rujna  2016. godine u Sisku, Župa sv. Josipa Radnika sklopili su brak: 1. MARKO NOVOSEL, automehaničar i TAMARA DUŽIĆ, magistra ekonomije; 2. IVAN BILJECKI, mag.inž.građevinarstva i SANDRA BAKARIĆ, profesorica...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 03. rujna  2016. godine u Selima, Župa sv. Marije Magdalene sklopili brak: 1. ŽELJKO ŠTIMAC, autoelektričar i VLATKA PRPIĆ, fizioterapeutski tehničar; - dana 16. rujna  2016. godine...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak dana 03. rujna  2016. godine u Selima, Župa sv. Marije Magdalene sklopili su brak: 1. DRAŽEN ŽUGAJ, vozač i MARINA TRPUTEC, dipl. učitelj razredne nastave i informatike; - dana 02. rujna ...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak brak su sklopili: - dana 27. kolovoza 2016. godine u Sisku, Župa Uzvišenja sv. Križa: 1. GORAN VINKOVIĆ, informatičar i IVANA VUKOVIĆ, odgojitelj; 2. IGOR ZORC, tehničar za elektrostrojarstvo i MATEJA ŠESTAN,...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 20. kolovoza  2016. godine u Sisku, Župa sv. Kvirina biskupa sklopili brak: 1. MATIJA LAVRNJA, ekonomist i IVANČICA MLAĐENOVIĆ, odgojitelj predškolskog odgoja; - dana 26. kolovoza  2016....

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 13. kolovoza  2016. godine u Odri, Župa sv. Antuna Pustinjaka 1. MATIJA MUŽA, automehaničar i VANJA JANKOVIĆ, frizer; - dana 15. kolovoza  2016. godine u Sisku, Župa...

Prema podacima Matičnog ureda Sisak: - dana 12. kolovoza  2016. godine u Sisku, „Stari grad“ sklopili brak: 1.ROBIN BAKIĆ (zidar) i ALEKSANDRA TAUKOVIĆ (cvjećarski aranžer); - dana 12. kolovoza  2016. godine u Sisku, paviljon u parku „Šetalište...