12.7 C
sisak
Utorak, 21. svibanj 2019.

Vjenčani 4. – 11. svibnja

Vjenčani 25. i 26. travnja

Vjenčani, 20. travnja

Vjenčani, 6. travnja

Vjenčani, 23. ožujka

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 23. ožujka 2019. u Sisku, Glazbena škola „Frana Lhotke“: · MARIO NOVOSELC (šumarski tehničar) i MARINA...

Vjenčani, 16. ožujka

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 16. ožujka 2019. u Sisku, Glazbena škola „Frana Lhotke“: ALEKSANDAR JOVIČIĆ (djelatnik) i LANA BOŠNJAK (stručnjak...

Vjenčani 2. – 9. ožujka

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su: dana 2. ožujka 2019. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa MATTEO BALEN (turističko-hotelijerski komercijalist) i MIRNA MRLA (ekonomist) ...

Vjenčani 22. i 23. veljače

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 23. veljače 2019. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa: MATIJA FERENČAK (soboslikar- ličilac) i IVA PAVLEK (konobar); -...

Vjenčani 16. i 23. veljače

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 16. veljače 2019. Sela, crkva Sv. Marije Magdalene: Ivan Kuzimić (tehničar željezničkog prometa) i Željka Pavlek...

Vjenčani 2. – 9. veljače

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 2. veljače 2019. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa: GORDAN MIHALJEVIĆ (strojarski tehničar) i NIKOLINA PAŠIĆ...

Vjenčani 26. siječnja – 2. veljače

Prema podacima Matičnog ureda Sisak skolpili su brak: - dana 26. siječnja 2019. u Sisku, Župa Sv. Josipa Radnika: VEDRAN MANDIĆ (stručni specijalist kineziološte struke) i...

Vjenčani, 31. prosinca 2018.

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 31. prosinca 2018. u Sisku, župa Uzvišenja Svetog Križa  KRISTIJAN DOLAČKI (elektromehaničar i vozač) i VALENTINA...

Vjenčani 22. – 29. prosinca

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 22. prosinca 2018. u Sisku, župa Uzvišenja Svetog Križa 1. JOSIP MEDVED (dipl. inž. građevine) i...

Vjenčani, 15. prosinca

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  - dana 15. prosinca 2018. u Sisku, župa Uzvišenja Svetog Križa Danijel Bjekić (elektrotehničar) i Mia Tomljenović (profesorica...

Vjenčani, 15. prosinca

Prema podacima matičnog ureda Sisak vjenčani su dana 15. prosinca 2018. u Sisku, „Stari grad“: 1. Radivoj Martinović (tehničar zaštite osoba i imovine) i Inga...

Vjenčani, 1. prosinca

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 1. prosinca 2018. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa: IVAN HESKI (magistar inženjer šumarstva) i ANA-MARIA...

Vjenčani 24. studenoga – 1. prosinca

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 24. studenoga 2018. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa: - Goran Kramarić (kuhar) i Jelena Marinković...

Vjenčani, 24. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su dana 24. studenoga 2018. u Sisku, „Stari Grad“: - DARKO ČERKEZ (umirovljenik) i ŽELJKA KRIZMANIĆ (domaćica); - LUKA GAŠPARIĆ...

Vjenčani 9. – 17. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su: dana 9. studenoga 2018. u Budaševu, župa Bl. A. Stepinca: - STJEPAN PERIČEK (tehničar za električne strojeve s...

Vjenčani, 10. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 10. studenoga 2018. u Sisku, Župa Pohoda BD Marije: IVAN JAJČINOVIĆ (tehničar za elektrotehniku) i GINA...

Vjenčani 26. listopada – 3. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 26. listopada 2018. u Sisku, Župa Sv. Josipa Radnika; IVAN PRICA (stolar) i LORENA SIGUR (trgovac); -...

Vjenčani 19. – 27. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 20. listopada 2018. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa: - TOMISLAV DOMAZETOVIĆ (student) i PETRA EŠKERICA...

Vjenčani 12. – 20. listopada

Prema podacima Matičog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 12. listopada 2018. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa: - PATRIK PODNAR (prvostupnik ekonomije) i TEA...

Vjenčani 5. – 13. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su: dana 5. listopada 2018. u Sisku, Župa Sv. Kvirina biskupa: - HRVOJE PERKOVIĆ (informatičar) i ANDREJA KRAJAČIĆ (ekonomski...