13.5 C
Sisak
Utorak, 28. siječnja 2020.

Vjenčani 18. i 25. siječnja

Vjenčani 27. i 28. prosinca

Vjenčani, 14. prosinca

Vjenčani, 29. studenoga

Vjenčani od 9. do 16. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak od 9. do 16. studenoga sklopili su brak: dana 9. studenoga 2019. u Sisku, župa Uzvišenja Svetog Križa Ninoslav Radić...

Vjenčani 8. i 9. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  - dana 8. studenoga 2019. u Sisku „Stari grad“ DENIS KLASNIĆ (vozač) i KAROLINA BLAŽEKOVIĆ (bacc. med. tehničar) ...

Vjenčani, 2. studenoga

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 2. studenoga 2019. u Sisku, „Stari grad“: IVICA ŽILIĆ (automehaničar) i KATICA DEBELJAKOVIĆ (trgovac).

Vjenčani, 26. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 26. listopada 2019. u Sisku: - Ivan Luketić, inž. prometa i Katarina Taučer, stručni specijalist javne...

Vjenčani 12. – 19. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak brak: · dana 12.listopada 2019. u Sisku, Župa Pohoda B.D.Marije: - MARIJO MAROŠEVIĆ (konobar) i BLANKA PRPIĆ (odgojiteljica); ·...

Vjenčani, 5. listopada

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 5.listopada 2019. u Sisku, Župa Pohoda B. D. Marije IVICA GRGIĆ (poljoprivrednik) i BARBARA LOVRENOVIĆ (frizer) ·...

Vjenčani 20. – 27. rujna

Prema podacima Matičnog ureda Sisak vjenčani su: · dana 20. rujna 2019. u Sisku, Župa Pohoda B. D. Marije VLADIMIR OREŠKOVIĆ (pirotehničar) i IVONA GRBEŠA (dentalni...

Vjenčani 7. – 14. rujna

Prema podacima matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 7. rujna 2019. u Sisku, Župa Pohoda B. D. Marije SEBASTIJAN NIMAC (strojarski tehničar) i MONIKA...

Vjenčani 16. i 17. kolovoza

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: · dana 16. kolovoza 2019. u Sisku, „Stari...

Vjenčani 5. i 6. srpnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  · dana 5. srpnja 2019. u Sisku, „Stari grad“ DOMINIK JURIĆ (bankar) i FADILA MULALIĆ (dipl. fizioterapeut) · dana...

Vjenčani, 14. i 15. lipnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 14. lipnja 2019. u Sisku, A. i S. Radića 36, zgrada Ureda: · DRAGUTIN BAČUN (umirovljenik)...

Vjenčani 31. svibnja i 1. lipnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  - dana 1. lipnja 2019. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa: TOMISLAV LIPOVAC (mehaničar poljoprivredne mehanizacije) i SANDA...

Vjenčani 17. – 25. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 17. svibnja 2019. u Sisku, Župa Uzvišenja Svetog Križa: · LUKA KRKLEC (pirotehničar) i LAURA GALOVIĆ...

Vjenčani 10. – 18. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 10. svibnja 2019. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa: ·         Danijel Kostelac, ekonomski tehničar i Helena Kiš,...

Vjenčani 4. – 11. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  - dana 4. svibnja 2019. u Sisku, župa Sv. Kvirina Biskupa: · Mihael Cestarić, veterinarski tehničar i Anja...

Vjenčani 26. travnja – 4. svibnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 26. travnja 2019. u Sisku „Župa Pohoda BD Marije“: MATIJA MARJANOVIĆ (magistar informatike) i SANJA VRANIĆ...

Vjenčani 25. i 26. travnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak:  - petak 26. travnja 2019. godine u Sisku, „Stari Grad“: · GORAN IŠEK (tehničar za računalstvo) i MARTA...

Vjenčani, 20. travnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak dana 20. travnja 2019. u Sisku, „Stari grad“: · VLADIMIR JAKŠA (umirovljenik) i GORDANA HOFFMAN (socijalna radnica), ·...

Vjenčani, 6. travnja

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 6. travnja 2019. Sisak, „Stari grad“: · Marko Krneta, mag. inž. strojarstva i Sandra Vinković, prvostupnica...

Vjenčani, 23. ožujka

Prema podacima Matičnog ureda Sisak sklopili su brak: - dana 23. ožujka 2019. u Sisku, Glazbena škola „Frana Lhotke“: · MARIO NOVOSELC (šumarski tehničar) i MARINA...