Naslovnica Vijesti Sisak HSP AS o sisačkom Planu gospodarenja otpadom

HSP AS o sisačkom Planu gospodarenja otpadom

Sisački ogranak Hrvatske stranke prava Ante Starčević upozorio je na, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, usvojeno Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2016. godini.

“Bez puno buke, u tišini, izvješće je usvojeno većinom glasova, a kako se Siščanima ne bi servirao još jedan „friziran“ dokument ovim putem iznosimo nekoliko važnih činjenica koje upućuju na propuste i kršenje zakona te na namjerno izostavljanje informacija. Nije uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja na kućnom pragu iako to propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom donesen 2013. godine. Za razliku od Siska odvajanje na kućnom pragu su uveli: Petrinja, Kutina, Popovača, Velika Ludina… Nije uspostavljen sustav odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada iako je to isto propisano navedenim Zakonom povećava se količina odloženog, a neobrađenog otpada na odlagalište Goričica u odnosu na 2013. godinu, a smanjuje se količina korisnog otpada izdvojenog iz miješanog komunalnog otpada (smanjene količine odvojeno sakupljenog papira, plastike, stakla i metala). Takvim pristupom smanjujemo vijek trajanja odlagališta. Ne radi sustav otplinjavanja na odlagalištu Goričica što je potencijalna opasnost zbog nakupljanja eksplozivnog plina metana. Nisu predočena niti se spominju ispitivanja podzemnih voda, procjednih i oborinskih voda, koja su obvezna prema rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Napominjemo da je rješenje dostupno na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Analize ako su i učinjene ne odgovaraju propisanim parametrima. Ne koristi se oprema za pranje podnožja kamiona smećara iako je zakonom obvezna kao i Pravilnicima o radu odlagališta. Otpad koji se sakupi na zelenim otocima ubacuje se u jedan kamion smećar. Jedan kamion prevozi papir, plastiku i staklo. Na odlagalištu nema stručne osobe – voditelja odlagališta. Odlagalištem upravljaju potpuno nestručne osobe. Osim svega navedenog posebno su zanimljive potiho dodane informacije u izvješću kojima se nagovještava buduća aktivnost „ Pozitivna implementacija vidljiva je kroz uključivanje investitora …. u modernizaciju privremenih odlagališta, tehnoloških postrojenja i opreme, oporabu određenih vrsta otpada, zapošljavanje lokalnog kadra i restrukturiranje proizvodnje i prerade otpada u energetske svrhe.“ – ističe se u priopćenju kojeg je potpisala Vlatka Vukelić, predsjednica HSP AS Sisak.

Komentirajte